Metodología

Cursos de Preparació

Són dos cursos d’introducció a la dansa, que es fan de molt petit, i que serveixen per començar a entendre-la.
• Pre-Primary – a partir dels 4-5 anys
• Primary – a partir dels 5-6 anys

Cursos per nens

Aquests cursos són d’aprenentatge on es treballa la posició correcta de braços peus, cos etc… perquè quan s’arribi als cursos superiors sigui més fàcil expressar-se millor amb els moviments del cos.
• Grade 1 – a partir dels 7 anys
• Grade 2 – a partir dels 7 anys
• Grade 3 – a partir dels 7 anys
• Grade 4 – a partir dels 7 anys
• Grade 5 – a partir dels 7 anys

A partir de Grade VI, es comença a treballar la part més romàntica de la dansa, on treballar d’una manera no tan rígida i més expressiva.
• Grade 6 – a partir dels 11 anys
• Grade 7 – a partir dels 11 anys
• Grade 8 – a partir dels 11 anys

Cursos per a Ballarina Professional

• Intermediate Foundation – a partir dels 11 anys
• Intermediate – a partir dels 12 anys
• Advanced Foundation – a partir dels 13 anys
• Advanced 1 – a partir dels 14 anys
• Advanced 2 – a partir dels 15 anys
• Sol Seal- Només quan l’alumne té una “distinció “ de nota en el curs Advanced 2

Cursos per Professorat

• Faculty of Education (curs 2 anys)
• Cert. of Ballet Teaching Studies

Cada curs té la música per a cada exercici triada molt acuradament. Aquesta música ha estat composta perquè els alumnes desenvolupin amb més facilitat el ritme. Cada exercici concorda perfectament amb la música, i això ajuda al fet que s’aprenguin amb més facilitat.

Parts del curs

En qualsevol dels cursos de Royal, es poden trobar quatre parts molt diferenciades. Aquestes parts estan formades per una sèrie d’exercicis que s’estudien durant tot el curs.

La primera part del curs és Barra, aquesta la formen tots els exercicis que s’han de fer amb l’ajuda d’una barra de fusta enganxada a la paret o amb un suport en el sòl; d’aquí ve el nom. Aquests exercicis estan pensats per aplicar els principis bàsics, com el canvi de pes, amb l’ajuda de la barra. I a més serveixen d’escalfament.

El Centre és la part més important, i la que a l’hora de fer l’examen puntua més. Aquests exercicis es fan utilitzant l’espai i aplicant els exercicis que s’han après a la Barra.
Els Free Movements, o moviments lliures, són exercicis de relaxació i coordinació. Quan es realitzen aquests exercicis, es treballen, també la llibertat i la facilitat de moviment, aspecte molt pràctic per expressar amb el cos el que et transmet la música; la línia del cos i l’ús de la gravetat serveixen per mantenir la posició correcta quan es fan aquests exercicis; la utilització de l’espai i la respiració correcta, ajuden a la realització del moviment.
En els graus superiors, aquests exercicis es fan amb mocadors, amb els quals es treballa el moviment lliure dels braços, i amb coreografies que admeten les posicions del sòl.

El Caràcter, és la ultima part de l’examen. Està basada en tres estils, la dansa hongaresa, la dansa polonesa i la dansa russa. Aquests tres estils s’introdueixen i es treballen en diferents cursos:

• De Primary fins a Grade II, es comença a aprendre de manera senzilla amb l’estil hongarès;
• De Grade III i IV, es treballen alguns passos bàsics russos;
• Grade V, la Polonesa comença a introduir-se per aprendre l’estil del teatre.

És molt interessant treballar el caràcter en parella, això ajuda a l’alumne al fet que s’acostumi a coordinar-se amb una altra persona i a explorar una altra manera d’enfocar els exercicis.

La Dansa de Caràcter, a més de permetre que l’alumne treballi amb un estil de música diferent al clàssic, també ajuda a desenvolupar el sentit del ritme. Els moviments bàsics d’aquest estil, els passejos, els salts i el taló, ajuden al fet que es treballi el ritme mentre es balla.