Festivals

Des de l’any 2002, i de manera bianual,  presentem un Festival on els nostres alumnes mostren part del molt que aprenen a les classes.
Aquí us deixem les nostres galeries fotogràfiques dels Festivals.
Festival "Volar Alto", 2016

Galeria fotogràfica del Festival «Gaudir del temps»
2018

Festival "Volar Alto", 2016

Galeria fotogràfica del Festival
«Volar Alt»
Any 2016

Festival "A Scena", 2014
Galeria fotogràfica del Festival
«A Scena»
Any 2014
Festival "El libro de las almas", 2012
Galeria fotogràfica del Festival
«El llibre de les ànimes»
Any 2012
Festival "XX Aniversario, Gracias", 2010
Galeria fotogràfica del Festival
«Festival «XX Aniversari, Gràcies»
Any 2010
Festival "Los senderos del universo", 2008
Galeria fotogràfica del Festival
«Els senders de l’univers»
Any 2008
Festival "El Trévol Mágico", 2006
Galeria fotogràfica del Festival
«El Trèvol màgic»
Any 2006
Festival "La historia interminable", 2006
Galeria fotogràfica del Festival
«La caixa de Pandora»
Any 2004
Festival "La historia interminable", 2002
Galeria fotogràfica del Festival
«La Història Interminable»
Any 2002